احتمال جدایی کاپیتان پرسپولیس در صورت توافق با مدافعان

احتمال جدایی کاپیتان پرسپولیس در صورت توافق با مدافعان

سیب موز: احتمال جدایی کاپیتان پرسپولیس در صورت توافق با مدافعان

سیب موز  رضا نورمحمدی این فصل هم نام خودش را در لیست انتظار پرسپولیس برای ادامه همکاری می بیند. ظاهراً باشگاه منتظر است ببیند نتیجه مذاکراتش با مدافعان مورد نظرش به کجا می رسد و بعد می خواهد در مورد ادامه یا عدم ادامه همکاری با این بازیکن تصمیم بگیرد. نورمحمدی چند فصلی است با این اتفاق روبرو می شود.

این بازیکن دو فصل قبل به همراه محمد نوری تا آستانه قطع همکاری پیش رفت اما در نهایت با پرسپولیس ماند و برای این تیم هم به میدان رفت.