اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟

سیب موز: چندی پیش یکی از کاربران ردیت تصمیم گرفت عکسی از یک کبوتر منتشر کند. اما این یک کبوتر معمولی نبود. امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 128 آکا ایران: چندی پیش یکی از کاربران ردیت تصمیم گرفت عکسی از یک کبوتر منتشر کند. اما این یک کبوتر معمولی نبود و به جای اینکه چشم ها در اطراف سرش باشند در جلوی سرش قرار داشتند. با الهام از این عکس، تصاویر فتوشاپ شده و خنده دار بسیاری منتشر شد که اگر چشم حیوانات در جلوی سرشان قرار داشت چطور به نظر می رسیدند؟

اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟

سیب موز: اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟

اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟ 2 اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟ 3 اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟ 4 اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟ 5 اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟ 6 اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟ 7 اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟ 8 اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه می شد؟ 9