آغاز اردوی استقلال در هتل المپیک

سیب موز بازیکنان استقلال برای آمادگی هرچه بیشتر در آستانه دربی تهران از امروز به اردو می روند.

آغاز اردوی استقلال در هتل المپیک

سیب موز: آغاز اردوی استقلال در هتل المپیک

آغاز اردوی استقلال در هتل المپیک 2

استقلال در هتل المپیک

به گزارش جمهوریت، تمرین تیم فوتبال استقلال امروز از ساعت 16 در زمین شماره 2 آزادی برگزار می شود و بعد از آن بازیکنان برای برپایی اردو راهی هتل المپیک می شوند.

علیرضا منصوریان برای اینکه در 2 روز مانده تا دربی بتواند خواب و تغذیه بازیکنانش را کنترل کند چنین تصمیمی گرفته است.

به گزارش سیب موز پایان پیام/