صدا خفه کن زن عراقی بلای جان داعشی ها

صدا خفه کن زن عراقی بلای جان داعشی ها

سیب موز: صدا خفه کن زن عراقی بلای جان داعشی ها سیب موز >یک خبرگزاری شفاف - محلی در استان صلاح الدین عراق گفت که یک زن نقابدار با سلاح دارای تهجیزات صدا خفه کن بلای جان عناصر گروه تروریستی داعش شد و دو نفر از آنان را کشت. به گزارش شفاف، یک خبرگزاری شفاف - محلی به سایت السومریه گفت: یک زن نقابدار با سلاح دارای تجهیزات صدا خفه کن دو نفر از عناصر داعش را در مرکز بخش شرقاط در استان صلاح الدین از پای در آورد.وی افزود: گروه داعش به عناصر خود درباره وقوع حملات مشابه هشدار داده است.این خبرگزاری شفاف - گفت: این حادثه برای داعش غیرمنتظره بود و باعث شد که این گروه در حالت آماده باش قرار گیرد. داعش دستور داد که عناصرش جانب احتیاط را درخصوص احتمال تکرار حملات مشابه رعایت کنند.یک زن نقابدار نیز چند روز پیش یکی از عناصر داعش را در شهر موصل از پای در آورد که باعث شد تا داعش دستور ممنوعیت ورود هرگونه زن نقابداری به مقرهایش را صادر کند!خبرگزاری شفاف - روضه نیوز