90/ فتح اله زاده همچنان بهترین گزینه استقلال است

90/ فتح اله زاده همچنان بهترین گزینه استقلال است

سیب موز: 90/ فتح اله زاده همچنان بهترین گزینه استقلال است سیب موز 90/ فتح اله زاده همچنان بهترین گزینه استقلال است شماره خبر : 134633

انجمنی تشکیل شده بود تحت عنوان انجمن مدیران مسئول و سردبیران ورزشی که بزرگانی مثل آقایان محمد پرویزی (صاحب امتیاز نیرو و مدیر کل سابق مطبوعات داخلی)، غلامحسین زمان آبادی (صاحب امتیاز نشریه پهلوان)، دکتر انصاری فرد (صاحب امتیاز و مدیر مسئول پیروزی) ، دکتر مهدی علی نژاد (رئیس فدراسیون ووشو) ، کامران احمدپور (مدیر مسئول روزنامه نود)، حجت ا... جیرودی از بزرگان رسانه و ... بسیاری از سردبیران و دبیران جوان، بنده هم افتخار حضور در این گروه را داشتم .

سید رضا فیض آبادی

به گزارش سیب موز انجمنی تشکیل شده بود تحت عنوان انجمن مدیران مسئول و سردبیران ورزشی که بزرگانی مثل آقایان محمد پرویزی (صاحب امتیاز نیرو و مدیر کل سابق مطبوعات داخلی)، غلامحسین زمان آبادی (صاحب امتیاز نشریه پهلوان)، دکتر انصاری فرد (صاحب امتیاز و مدیر مسئول پیروزی) ، دکتر مهدی علی نژاد (رئیس فدراسیون ووشو) ، کامران احمدپور (مدیر مسئول روزنامه نود)، حجت ا... جیرودی از بزرگان رسانه و ... بسیاری از سردبیران و دبیران جوان، بنده هم افتخار حضور در این گروه را داشتم . حاج محمدرضا تهرانی (دبیر کمیته فرهنگی سازمان لیگ) اغلب جلسات را هماهنگ می کرد.البته علی فتح اله زاده هم عضو بودند  هر زمان در استقلال مسئولیتی نداشتند پای ثابت جلسات بودند. اتفاقا مطلب را حول محور جناب فتح اله زاده آغاز می کنیم. در یکی از جلسات بود که میزبان حاجی فتح اله زاده بود در محل دفتر سابق استقلال که نشریه استقلال هم همانجا منتشر می شد. ابتدای جلسه حاجی شیرینی پخش کردند و فرمایش کردند که از امروز به من بگویید دکتر فتح اله زاده . مدرک دکترایی که از دانشگاهی در باکو گرفته بود را نشان داد و خلاصه از آن روز شدند آقای دکتر فتح اله زاده . روی سکوها هم هماهنگ شده بود که دکتر صدا کنند و حاجی فتح اله زاده و القابی اینچنینی را کمتر به کار ببرند.

جناب دکتر در پایان همان نیم فصل برگشتند استقلال و عنان مدیریت را به دست گرفتند. فتح اله زاده که از دو فصل قبل از استقلال جدا شد دیگر تا به امروز نتوانسته برگردد و این در حالی است که  واقعا حق فتح اله زاده است که  یک بار دیگر مدیریت استقلال را به دست بگیرد. عرض شود که در همان جلساتی که با انجمن مدیران مسئول و سردبیران رسانه های ورزشی داشتیم بارها نقاط ضعف مدیریت فتح اله زاده را به خود ایشان گوشزد می کردم که مهمترین ایرادات ، در حوزه بها دادن بیش از حد وی به لیدرها بود. ایرادی که به اعتقاد راقم این سطور  همین امروز هم به حاجی وارد است و وی اگر صبر و متانت پیشه کند یقینا باز هم استقلال را به او می سپارند. خدا وکیلی وقتی مدیران درجه دو و سه و مدیرانی پرت از مرحله را می بینیم که بر استقلال حاکمیت می کنند یا آنها را حاکم می کنند ناخودآگاه به فکر فتح اله زاده می افتیم که هنوز شایسته ترین فرد برای مدیرعاملی استقلال محسوب می شود.

ما لیدر داریم که عاشقانه استقلال و پرسپولیس را تشویق می کند و لیدر هم داریم که اگر دو روز از دریافتی اش دیر شود  جایگاه تحت امرش را علیه مدیر می شوراند.

***

متاسفانه برخی ها لیدرها را آنقدر باد کرده اند که آنها در تعیین مربی و آوردن و بردن بازیکنان هم اعمال نظر می کنند. چقدر گفتیم و نوشتیم که دوستان ! آقایان مدیران سرخابی ! لطفا تماشاگر را دولتی نکنید.  لیدرها را حاکم بر جایگاه ها نکنید. لیدرها باید هماهنگ کنند . بین سکوها و فضای بازی باشنداما برخی مدیران کاری کردند که لیدرها برای تماشاگران و عاشقان استقلال و پرسپولیس خط و نشان و قمه و قداره کشیدند ! اسم طرف را گذاشتند رستم و ترسیدند صدایش کنند. اکنون بار دیگر خدمت جناب  دکتر فتح اله زاده عرض می کنیم که جناب دکتر ! دیر یا زود یک بار دیگر نوبت شما خواهد شد چون این مدیرانی که ما می بینیم بدون تعارف شما در قیاس با ایشان مثل افلاطون در برابر شاگرد نازک نارنجی  کلاس است که با سفارش دایی و عمو و وکیل مجلس و شورای شهر به صورت سفارشی بر این پست ها تکیه زده اند، اما استدعا داریم   شما با اتکا به تجربه فراوان کمر همت برای جمع کردن بساط لیدر پروری ببندید چرا که  حالا شما یک مدیر قابل اعتماد برای فوتبال ما شده اید.