تغییرات اخلاق مردان بعد از پدر شدن

تغییرات اخلاق مردان بعد از پدر شدن

سیب موز: تغییرات اخلاق مردان بعد از پدر شدن

سیب موز: همانطور که میدانید تغییرات اخلاق مردان بعد از پدر شدن را نیز میتوانید به راحتی مشاهدته کنید.محققان می گویند تغییرات هورمونی ناشی از تولد فرزند در مردان بر خلق و خوی آنها تاثیر می گذارد.بعد از بدنیا آمدن فرزند، خواب خوب شبانه برای والدین بسیار سخت می شود.

به گزارش سیب موز: آنچه که والدین نمی دانند این می باشد که گریه نوزاد می تواند آغازگر کاهش ترشح تستوسترون در برخی از مردان باشد. تستوسترون کمتر موجب می شود مردان مهربان تر شده و حالت پرخاشگرانه کمتری داشته باشند، از اینرو تبدیل به پدران مهربانی می شوند.محققان دانشگاه میشیگان متوجه شدند

تغییرات اخلاق مردان بعد از پدر شدن 2

زمانیکه مردان گریه نوزادشان را می بینند و میزان ترشح تستوسترون در آنها کاهش می یابد، تبدیل به پدران بسیار حساسی می شوند و با مهربانی با نوزادشان برخورد می کنند.بر اساس تحقیقاتی که در گذشته درباره این موضوع انجام شده است، پژوهشگران متوجه شده اند

که مادران در دوران بارداری دچار تغییرات هورمونی شده و این تغییرات، نوسانات خلقی و رفتاری را نیز در پی دارد. پژوهش های جدید نشان می دهند که پدران نیز تحت تاثیر موقعیت همسر باردار خود قرار گرفته و بدن شان نسبت به این مساله عکس العمل نشان داده و تغییرات هورمونی در آنها نیز دیده می شود .در پژوهشی دیگر توسط محققان دانشگاه میشیگان آمریکا به سرپرستی روبین ادلستین مشخص شده است

تغییرات اخلاق مردان بعد از پدر شدن 3

که پدران حتی قبل از پدرشدن دستخوش تغییرات هورمونی شده و این تغییرات بر رفتار و میزان تحمل و آرامش شان تاثیرگذار است. در واقع بدن آنها با این تغییرات، شرایط دوران انتقال به پدر شدن را فراهم می کند و آماده می شود.بررسی ها در پدران نشان می دهد که مردان در دوران حاملگی همسرشان با کاهش قابل توجه میزان تستوسترون روبرو هستند.

در حقیقت مردان هر چه به پدرش شدن شان نزدیک تر می شوند سطح هورمون های مردانه شان تغییرات بیشتری را نشان می دهد. سطح تستوسترون پایین در مردان میزان پرخاشگری را کاهش می دهد و به پدران کمک می کند تا پس از تولد نوزاد، ارتباط بهتر و مهربانانه تری با نوزادشان داشته باشند.