استقلالی ها برای در بی مخفی می شوند

سیب موز تمرینات آبی پوشان پایتخت با صلاحدید منصور یان از فردا پشت درهای بسته برگزار می شود.

استقلالی ها برای در بی مخفی می شوند

سیب موز: استقلالی ها برای در بی مخفی می شوند

استقلالی ها برای در بی مخفی می شوند 2

استقلال

به گزارش جمهوریت، شاگردان منصور یان امروز را به استراحت می پردازند و از فردا تمرینات خود را برای دیدار با پرسپولیس بدون حضور رسانه ها و تماشاگران آغاز می کنند.

طبق برنامه، تیم استقلال تا روز بازی برابر پرسپولیس دو جلسه تمرین می کند.

هشتاد و سومین در بی سرخابی ها روز جمعه ساعت 17 برگزار می شود.

به گزارش سیب موز پایان پیام/