کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش/ ببینید

سیب موز >کیک اوباما برای تولد دستیار شخصی اش "فریال گواشیری" شهروند ایرانی - آمریکایی. به گزارش شفاف،  کیک اوباما برای تولد دستیار شخصی اش "فریال گواشیری" / فریال، شهروند ایرانی - آمریکایی است.

کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش/ ببینید

سیب موز: کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش/ ببینید خبرگزاری شفاف - عصر ایران