چه جاهایی می شود بدن نامحرم را لمس کرد؟

چه جاهایی می شود بدن نامحرم را لمس کرد؟

سیب موز: چه جاهایی می شود بدن نامحرم را لمس کرد؟ سیب موز >در این سلسله اخبار دنباله دار، احکام و مسائل شرعی مبتلابه مکلفین با توجه به فتاوای مراجع معظم تقلید ارائه می شود. سرویس دینی جام نیـوز: احکام زیر مورد اتفاق تمام علما و مراجع عظام می باشد. مسئله 77 ) وضو فقط برای دو عمل واجب است؛1 ـ تمام نمازهای واجب، جز نماز میت2 ـ طواف خانه کعبه، البته در مورد مس قرآن که باید انسان با وضو باشد اختیار با خود انسان است و می تواند آن را لمس نکند، ولی اگر بخواهد آ« را لمس کند، باید با طهارت باشد.  مسئله 78 ) بذل(1) در دو جا نیاز به قبول ندارد(2):1 ـ عُهده شرعی(3) مثلا مخارج پدر و مادر فقیر بر عهد اولاد آنهاست(اگر غنی باشد) همچنین مخارج اولاد فقیر، بر عهد پدر و مادر است(اگر غنی باشند) در این صورت قبول، شرط صحت بذل نیست.2ـ عُهده مالکی( یعنی هرا جا کسی که مالک و متمکن است، عهده دار مخارج دیگری شود.)  مسئله 79 ) لمس کردن بدن نامحرم بدون قصد ریبه در دو مورد جایز است:1 ـ معالجه بیمار در صورت انحصار(4)2 ـ نجات جان انسان از هلاکت؛ مانند اینکه کسی در حال غرق شدن باشد یا گرفتار آتش سوزی و مانند آن گردد.     پی نوشت ها:1ـ پرداختن پول یا جنس به دیگران2 ـ توضیح اینکه در معامله و مانند آن، وقتی جنسی را به کسی واگذار می کنند، کسی که طرف مقابل است باید آن را قبول کند، ولی در دو مورد بالا نیازی به قبول نیست.3 ـ عهده شرعی یعنی هر جا شرع مقدس  کسی را به دادن چیزی به کسی متعهد کرده باشد.4 ـ یعنی در صورتی که راه درمان منحصر به لمس بدن باشد.