کری خوانی پرسپولیسی متعصب برای آبی ها

سیب موز >محسن بنگر مدافع تیم تراکتورسازی تبریز به تهران سفر کرده تا فیزیوتراپی خود را در پایتخت پیگیری کند جام نیوز: محسن بنگر مدافع تیم تراکتورسازی تبریز به تهران سفر کرده تا فیزیوتراپی خود را در پایتخت پیگیری کند. مدافع متعصب و سابق پرسپولیس هنوز هم کری خوانی را فراموش نکرده و عدد محبوب سرخ ها را برای رقیب نمایش می دهد.

کری خوانی پرسپولیسی متعصب برای آبی ها

سیب موز: کری خوانی پرسپولیسی متعصب برای آبی ها