امیر قلعه نویی در نقشی متفاوت

سیب موز بارش باران بطری از سوی تماشاگران تبریزی در دیدار این تیم مقابل پرسپولیس، امیر قلعه نویی را مجبور به جمع آوری این بطری ها از کنار خط طولی زمین کرد. به گزارش مشرق، بارش باران بطری از سوی تماشاگران تبریزی در دیدار این تیم مقابل پرسپولیس، امیر قلعه نویی را مجبور به جمع آوری این بطری ها از کنار خط طولی زمین کرد.

امیر قلعه نویی در نقشی متفاوت

سیب موز: امیر قلعه نویی در نقشی متفاوت

امیر قلعه نویی در نقشی متفاوت 2 امیر قلعه نویی در نقشی متفاوت 3

برچسب ها: قلعه نویی ، باران بطری ، پرسپولیس بازگشت به صفحه نخست