دل و روده عقرب ارتش هند بیرون ریخت

دل و روده عقرب ارتش هند بیرون ریخت

سیب موز: دل و روده عقرب ارتش هند بیرون ریخت سیب موز >حجم زیادی از اطلاعات درباره زیردریایی کلاس عقرب نیروی دریایی هند افشاء شده است. مشرق: نیروی دریایی هند با مشکل بسیار بزرگی رو به رو شده است و آن لو رفتن حجم

زیادی از اسرار زیردریایی های کلاس عقرب این کشور است. بر اساس اطلاعات

منتشر شده چیزی نزدیک به 22 هزار صفحه از اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به

این این زیردریایی ها از شرکت طرح اصلی یعنی DCNS در فرانسه به سرقت رفته

است.

بر اساس اعلام فرانسوی ها این سرقت به صورت حمله سایبری و

هک انجام شده است و اکنون برخی از نشریات استرالیایی به بخشهایی از این

اسناد دست پیدا کرده و به انتشار آن اقدام کرده اند. اما بخشی از اطلاعاتی

که از این زیردریایی منتشر شده است از این قرار است:  جزئیات

مربوط به پنهانکاری زیردریایی، فرکانسی که در آن اطلاعات جمع آوری می شود،

عمق پایین رفتن به همراه برد و ماندگاری زیردریایی در دریا، اطلاعات مربوط

به تششعات صوتی، الکترومغناطیسی و فروسرخ زیردریایی، جزئیات سیستم کنترل

رزمی و پرتاب اژدر، سرعت و شرایط لازم برای استفاده از پریسکوپ، جزئیات

صدای تولید شده توسط پره های زیردریایی و میزان صدای تولید شده در زمان به

سطح آمدن زیردریایی از جمله اطلاعات منتشر شده است. هندی

ها در حال ساخت 6 فروند از این زیردریایی ها به صورت تحت لیسانس در خاک

خود بوده و قرار است به زودی اولین زیردریایی این کلاس وارد خدمت شود. هندی

ها و فرانسوی ها اعلام کرده اند که به دنبال خبرگزاری شفاف - این سرقت اطلاعات هستند.