چرا 100 روزه وضعیت اقتصادی کشورمرتفع نشد؟

چرا ۱۰۰ روزه وضعیت اقتصادی کشورمرتفع نشد؟

سیب موز: چرا 100 روزه وضعیت اقتصادی کشورمرتفع نشد؟ سیب موز >حجت الاسلام موسوی لارگانی گفت: متأسفانه هیچکدام از شعارهای دولت تاکنون عملی نشد و کماکان ملت در انتظار تحقق این شعارها هستند. تسنیم:حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

با اشاره به علمکرد ضعیف دولت در مباحث اقتصادی، اظهار کرد: روحانی در

شعارهای انتخاباتی خود و پس از نشستن در کرسی ریاست جمهوری، حرف از حل

بحران اقتصادی کشور می زد و اینکه 100 روزه وضعیت اقتصادی را مرتفع می کند

اما متأسفانه هیچدام از شعارهای اقتصادی دولت تاکنون عملی نشد و کماکان ملت

در انتظار تحقق این شعارها هستند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نزدیک به چهار سال از عمر

دولت گذشت و هیچ اتفاق موثری در کشور رخ نداد، گفت: ما هیچ تغییر جدی در

زمینه اقتصادی از سوی دولت شاهد نبوده ایم. دولت فقط توانسته تا حدودی تورم

را کنترل کند. به گزارش سیب موز حجت الاسلام موسوی

لارگانی با یادآوری اینکه دولت می گوید تورم کاهش پیدا کرده است، تصریح

کرد: اکثر قریب به اتفاق مردم ما کاهش تورم را این می دانند که مایحتاج

اولیه خود را به راحتی خرید کنند و در سر سفره خود ثمره این کاهش را ببیند

که متأسفانه این گونه نیست. وی افزود:

در مسائل فرهنگی هم دولت ضعف های زیادی دارد. مسیری که در حوزه فرهنگ

انتخاب شده، مسیرمشخصی نیست. بنابراین آنچه که ملموس و آشکار است این که

دولت عملکردی ضعیف در حوزه اقتصادی داشت و در حال حاضر هم به خاطر انتخابات

سال 96 بصورت محافظه کارانه کار را پیش می برد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت بداند که مردم فهیم ما،

شعارهای آنان را با عملکردشان خواهند سنجید و این حرکت محافظه کارانه به

ضرر خود دولت است.