درگیری لفظی قلعه نویی با فرمانده یگان ویژه

سیب موز سرمربی تیم تراکتورسازی با فرمانده یگان ویژه ورزشگاه درگیری پیدا کرد. امیر قلعه نویی در پایان مسابقه با پرسپولیس با یکی از سربازان درگیر شد که همین امر دخالت فرمانده یگان ویژه را در پی داشت. در این صحنه فرمانده یگان ویژه ورزشگاه پشت سرباز مورد غضب قرار گرفته در آمد و قلعه نویی را تهدید کرد که اگر به زیر دستانش توهین کند، بازداشت می شود!

این فرمانده عصبانی به قلعه نویی اعلام کرد چون آدم مشهوری است نمی تواند هرکاری انجام دهد. البته این قضایا بعد از چند دقیقه با وساطت حاضران پایان یافت.

درگیری لفظی قلعه نویی با فرمانده یگان ویژه

سیب موز: درگیری لفظی قلعه نویی با فرمانده یگان ویژه برچسب ها: قلعه نویی بازگشت به صفحه نخست