هر کس و هر امتی که به مرحله اسلام ابراهیمی برسد، شایستگی رسیدن به درجه امام شدن را دارد/ضرورت تدبر و تأمل در آیات قرآن کریم

هر کس و هر امتی که به مرحله اسلام ابراهیمی برسد، شایستگی رسیدن به درجه امام شدن

سیب موز: هر کس و هر امتی که به مرحله اسلام ابراهیمی برسد، شایستگی رسیدن به درجه امام شدن را دارد/ضرورت تدبر و تأمل در آیات قرآن کریم

هر کس و هر امتی که به مرحله اسلام ابراهیمی برسد، شایستگی رسیدن به درجه امام شدن 2

سیب موز به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، " آیت الله اراکی" دبیر کل مجمع تقریب مذاهب، طی سخنانی در مؤسسه "ابرار اسلامی" لندن به تشریح دو مسأله ایمان و کفر بر اساس آیات قرآن و احادیث بزرگان پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت تدبر و تأمل در آیات قرآن کریم، گفت: از مجموع آیات قرآن کریم و احادث در می یابیم که ایمان 4 مرحله دارد: اسلام اول(اسلام اعرابی)،ایمان اول، ایمان دوم و اسلام ابراهیمی.

به گزارش سیب موز

آیت الله اراکی در تشریح مراحل ایمان گفت: در مرحله اسلام اول هر کسی که شهادتین بگوید، مسلمان به شمار می رود و تمامی حقوق اجتماعی  یک جامعه اسلامی شامل وی نیز می شود.

وی ادامه داد: در مرحله ایمان اول، انسان به توحید و رسالت پیامبر اکرم(ص) ایمان آورده است، اما بعد از مدتی به آن کفر می ورزد و رسول خدا(ص) را معصیت می کند و از دین آنچه به صلاح خود اوست بر می گیرد؛ به رسالت رسول خدا اقرار می کند، ولی در عمل خلاف آن را ثابت و قرآن را مهجور می کند.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب افزود: انسان در این مرحله، شک ندارد که خداوند خالق آسمان و زمین است و ایمان دارد که رسول اکرم (ص) نبی خداست و به عبارتی ایمان آورده و تصدیق هم کرده است، اما در عمل اطاعت نمی کند و این بزرگترین مشکل در تاریخ رسالتهاست.

وی اظهار داشت: ایمان دوم مرحله اطاعت است، اطاعت از آنچه خدا و رسول او به آن فرمان داده اند؛ انسانها در این مرحله اسلام را با قلب قبول کرده اند و در اعمالشان، از خدا و رسول(ص) اطاعت می کنند.

آیت الله اراکی افزود: کسانی که ایمان اول را دارند ولی ایمان دوم را ندارند، از نشانه هایش این است که از رسول خدا(ص) اطاعت نمی کنند؛ اگر ایمان بیاورند و در آن شک نکنند در مرحله ایمان دوم هستند و در واقع ایمان دوم مکمل ایمان اول است.

دبیر کل مجمع تقریب با اشاره به اهمیت و برتری اسلام ابراهیمی  و کامل بودن آن نسبت به مراحل دیگر، خاطر نشان کرد: هر کس و هر امتی که به مرحله اسلام ابراهیمی برسد، شایستگی رسیدن به درجه امام شدن را داراست و نظام و فرهنگ این امت طبق وعده خداوند اصلاح می گردد و آنها را وارد بهشت برین خود می کند.

آیت الله اراکی در تشریح مراحل کفر هم گفت: کفر اول انکار توحید و رسول خدا(ص) نیست بلکه عصیان رسول خدا(ص) است؛ کفر دوم این است که انسان، ایمان دارد ولی نه ایمان قلبی و کفر سوم، کفر طاعت است، اسلام را قبول دارد و به رسول خدا(ص) در قلبش ایمان دارد اما در عمل با رسول خدا(ص) مخالفت می کند؛ بسیاری از کفر طاعت به عنوان شرک یاد می کنند.

وی در توضیح شرک هم گفت: شرک اول این است که انسان شریکی برای ربوبیت خداوند قائل شود و شرک دوم این است که اقرار دارد که خدایی جز خدای واحد نیست ولی در قلبش ایمان دارد که خدای دیگری هم هست و عنصر دیگری غیر از خداوند بر جهان حاکم است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که خداوند همه ما در زمره مسلمانان واقعی قرار دهد.

هر کس و هر امتی که به مرحله اسلام ابراهیمی برسد، شایستگی رسیدن به درجه امام شدن 3