حمایت مردم یمن از تشکیل شورای عالی سیاسی

حمایت مردم یمن از تشکیل شورای عالی سیاسی

سیب موز: حمایت مردم یمن از تشکیل شورای عالی سیاسی

حمایت مردم یمن از تشکیل شورای عالی سیاسی 2

سیب موز گزارش های دریافتی از صنعا حاکی است جمعیت بی سابقه ای از مردم یمن در میدان السبعین حضور یافته اند.شبکه

تلویزیونی المسیره از  ادامه حضور یمنی ها در میدان السبعین صنعا خبر داد. جمعیت بسیار زیادی از مردم یمن از اقشار و استان های مختلف برای حضور در مراسم حمایت از شورای عالی سیاسی یمن حضور یافته اند. هم اکنون میدان السبعین و خیابان های اطراف آن مملو از جمعیت است.المسیره جمعیت تجمع کنندگان را میلیونی و بی سابقه توصیف کرد.

شبکه تلویزیونی المسیره گزارش داد: مردم یمن همچنان در حال ورود به میدان «سبعین» صنعا و تجمع در آن هستند تا  حمایت خود را از تشکیل شورای عالی سیاسی اعلام کنند.

حمایت مردم یمن از تشکیل شورای عالی سیاسی 3