الازهر خواستار برگزاری نشست مشترک صلح با همکاری واتیکان شد

الازهر خواستار برگزاری نشست مشترک صلح با همکاری واتیکان شد

سیب موز: الازهر خواستار برگزاری نشست مشترک صلح با همکاری واتیکان شد

الازهر خواستار برگزاری نشست مشترک صلح با همکاری واتیکان شد 2

سیب موز به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از خبرگزاری آناتولی، "عباس شومان" نماینده الازهر در نخستین هم اندیشی بین المللی جوانان مسلمان و مسیحی در قاهره با بیان اینکه الازهر خواستار برگزاری نشست مشترک صلح با همکاری واتیکان است، افزود: دیدار اخیر شیخ الازهر با پاپ فرانسیس و از سرگیری گفت وگو ها با واتیکان برخاسته از ایمان به این واقعیت بود که اختلاف ادیان بین ابنای بشر دیگر مشکل به شمار نمی آید.

وی گفت: با تمام توان و جدیت برای برگزاری همایش مشترک صلح با همکاری الازهر و واتیکان مشغول فعالیت هستیم و الازهر با جدیت درحال برقراری ارتباط با چهره های شاخص عالم مسیحیت در داخل و خارج از مصر است و به نوبه خود هراقدامی را که منجر به ایجاد بغض و کینه و عداوت بین مسلمانان و مسیحیان می شود، رد می کند.

به گزارش سیب موز

نماینده الازهر درخصوص نشست نخستین هم اندیشی بین المللی جوانان مسلمان و مسیحی افزود: این هم اندیشی با همکاری شورای کلیساهای جهانی برگزار شده است و بسیار مهم است که جوانان پیرو این دو دین به بررسی مشکلات موجود و شکست دیوار ترس از یکدیگر اقدام کنند زیرا این ترس نتیجه تبلیغات کسانی است که آگاهی درستی از ادیان ندارند.

نخستین هم اندیشی بین المللی جوانان مسلمان و مسیحی با حضور 40 دختر و پسر جوان کمتر از سی سال، از 15 کشور مختلف اروپایی، افریقایی و خاورمیانه به مدت سه روز در قاهره درحال برگزاری است و طی آن کارگاه هایی با محورهای دین و تاثیر آن در عمل سیاسی، چگونگی مقابله با رویکرد افراط گرایانه دینی در سطوح منطقه ای و بین المللی برگزار می شود.

الازهر خواستار برگزاری نشست مشترک صلح با همکاری واتیکان شد 3