اجیر کردن کودکان در درگیری های خونین سودان جنوبی

اجیر کردن کودکان در درگیری های خونین سودان جنوبی

سیب موز: اجیر کردن کودکان در درگیری های خونین سودان جنوبی سیب موز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل 'یونیسف ' با اشاره به این که از سال 2013 تا کنون 16 هزار کودک در سودان جنوبی وادار به شرکت در درگیری های مسلحانه شده اند، بر توقف این رویکرد ها و آزادی همه کودکان اجیر شده ، تاکید کرد.به گزارش ایرنا، 'یونیسف' روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد که نیروهای شورشی و نیروهای مسلح دولتی در سودان جنوبی از آغاز دور تازه درگیری های این کشور کودکان را در جنگ بکار می گیرند.

از آغاز سال جاری بیش از 650 کودک به جمع این کودکان پیوستند و روند گسترش درگیری های تازه و به خطر افتادن جان کودکان بیشتر نگران کننده است.

به گزارش سیب موز

یونیسف با ابراز تاسف از این که برغم تعهدات سیاسی طرفین به پایان دادن به این اقدامات، بکارگیری کودکان در جنگ همچنان ادامه دارد، از مسئولان دولتی و نیروهای مسلح مخالف دولت خواسته است، همه کودکانی را که تا کنون برای شرکت در این درگیری ها اجیر کرده اند، آزاد کنند و به این اقدام غیر انسانی پایان دهند.

همزمان با این گزارش، برنامه جهانی غذای سازمان ملل نیز با انتشار گزارش جداگانه ای یاد آور شده است که درحال حاضر یک سوم مردم سودان جنوبی معادل 5 میلیون نفر از نظر تغذیه در شرایط بحرانی بسر می برند و مردم 7 ایالت از مجموع 10 ایالت این کشور با سوء تغدیه شدید روبه رو هستند.

اجیر کردن کودکان در درگیری های خونین سودان جنوبی 2