لغو تابعیت 51 نفر از شهروندان کویتی

لغو تابعیت 51 نفر از شهروندان کویتی

سیب موز: لغو تابعیت 51 نفر از شهروندان کویتی

لغو تابعیت 51 نفر از شهروندان کویتی 2

سیب موز به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، دولت با توجه به تحقیقات به عمل آمده از سوی وزارت کشور و تشکیل کمیته هایی در زمینه مقابله با باندهای جعل اسناد و شناسنامه در این کشور، تابعیت 51 نفر از شهروندان خود را لغو کرد.

نکته قابل توجه این که بخش اعظم افراد شناسایی و سلب تابعیت شده، از نیروهای امنیتی و نظامی کویت هستند که چند دهه پیش پدران آنها با پرداخت پول و انتساب جعلی خود به یکی از خانواده های کویتی، اقدام به خرید شناسنامه کرده بودند.

به گزارش سیب موز

با توجه به تحقیقات و بررسی های جامع به عمل آمده از سوی نیروهای امنیتی تمامی 5١ شخص سلب تابعیت شده از همه امکانات مادی و رفاهی که به عنوان شهروند کویتی به آنها اختصاص یافته بود محروم شدند و مشخص شد که افراد متهم اصالتا سوری و عراقی هستند.

بر این اساس، وزارت کشور کویت دستور داده است تا پرونده افراد مورد اشاره به نهادهای قضایی ذیربط ارجاع داده شود.

کویت برای حفظ تعادل و آرامش اجتماعی این کشور همواره از تنش های طایفه ای پرهیز و بندرت نسبت به لغو تابعیت اتباع این کشور اقدام می کرد.

بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مردم کویت دو تابعیتی هستند و شناسنامه عربستان سعودی را دارند اما مقامات رسمی کویت هیچ گونه مشکلی با این امر ندارند.

در کویت همچنین بیش از دویست هزار نفر از اعراب بادیه نشین موسوم به "بدون" اقامت دارند که دولت کویت آنها را بی هویت می داند و از اعطای تابعیت به آنان خودداری می کند.

لغو تابعیت 51 نفر از شهروندان کویتی 3