/ ظاهر عجیب و قریب هوادار پرسپولیس

سیب موز در حاشیه دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس در دربی 83

/ ظاهر عجیب و قریب هوادار پرسپولیس

سیب موز: / ظاهر عجیب و قریب هوادار پرسپولیس