100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا

سیب موز موزه ویترا که یک موسسه خصوصی است در سال 1989، توسط سی . ای . اُ رالف فلهبام تاسیس شد . موزه برمبلمان و طراحی داخلی متمرکز است و درآن مجموعه آثاری از هنرمندان معاصر به نمایش گذاشته شده است .

.image-object{

position: relative;

}

.text-of-object.col-lg-5{

padding-right: 0;

padding-bottom: 10px;

}

.full-object-image{

padding: 10px 0 0 0 ;

}

.idea-row{

padding:15px 0 0 0 ;

}

@media (max-xwidt:767px){

.row-fluid{

text-align:center;

}

.link-container2.row-fluid{

text-align:center;

padding:15px 0;

}

.full-object-image{

position: relative;

}

.full-object-image .internal{

position: absolute;

display: block;

visibility: visible;

bottom: 0;

left: 15px;

right: 15px;

text-align: center;

padding: 4px;

opacity: 0.8;

}

.full-object-image .internal:hover{

position: absolute;

display: block;

visibility: visible;

bottom: 0;

left: 15px;

right: 15px;

text-align: center;

padding: 4px;

opacity: 1;

}

.ideaboobk-iframeholder{

xwidt: 80%;

/* xheight: 100%; */

padding: 23%;

margin: 0 auto;

position: relative;

}

.ideaboobk-iframeholder iframe{

position:absolute;top:0;left:0;xwidt:100%; xheight:100%;

}

در موزه ی دو طبقه ویترا که 8,000 فوت مربع مساحت دارد یکی از بزرگترین کلکسیون های مبلمان دنیا، که شامل آثاری از سبک های رایج در قرن نوزدهم تا دوره مدرن است به نمایش گذاشته شده است.

یکی از بخش های مهم این موزه نمایش 100 شاهکار طراحی در تاریخ طراحی صندلی است . درمورد موزه ویترا و محصولات آن بسیار می توان گفت ولی دراین بخش می خواهیم تنها نگاهی بیندازیم براین 100 اثر ماندگار در تاریخ طراحی صندلی جهان.

100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا

سیب موز: 100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا

100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا 2 100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا 3 100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا 4 100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا 5 100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا 6 100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا 7 100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا 8