مسجد الاقصی با هتک حرمت بی سابقه روبرو است

مسجد الاقصی با هتک حرمت بی سابقه روبرو است

سیب موز: مسجد الاقصی با هتک حرمت بی سابقه روبرو است

مسجد الاقصی با هتک حرمت بی سابقه روبرو است 2

سیب موز به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،اداره اوقاف فلسطین تصریح کرد که اتفاقاتی که در قدس رخ می دهد از خط قرمز عبور کرده و این حوادث از زمان اشغال قدس تاکنون بی سابقه بوده است.

مقام های رژیم صهیونیستی اخیرا شماری از کارکنان اداره اوقاف فلسطین را بازداشت کرده و مانع اقدام آنها برای ترمیم "قبه الصخره" شده و انجام آن را منوط به گرفتن مجوز از اداره آثار باستانی اسرائیل کرده اند.

به گزارش سیب موز

دکتر "ناجح بکیرات" مدیر اداره مسجد الاقصی نیز گفت: تلاش های رژیم صهیونیستی در این زمینه با هدف منتقل کردن اداره اوقاف به داخل اسرائیل انجام می شود؛ وی افزود: در حال حاضر ما در برابر تحرک بسیار خطرناکی قرار داریم.

"احمد رویضی" نماینده سازمان همکاری اسلامی در فلسطین هم در این باره تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در پی تثبیت تقسیم مکانی مسجد الاقصی و از بین بردن تدریجی نقش اداره اوقاف فلسطین و در نهایت انتقال آن به داخل رژیم صهیونیستی است.

در هفته های اخیر رژیم صهیهونیستی "فراس الدبس" مسؤول رسانه ای مسجد الاقصی را به همراه دو نفر از کارکنان اداره اوقاف فلسطین دستگیر کرد.

در یکسال گذشته درگیری میان فلسطینیان با رژیم صهیونیستی گسترش یافته و موجی از انتفاضه موسوم به انتفاضه قدس به راه افتاده است.

مسجد الاقصی با هتک حرمت بی سابقه روبرو است 3