برانکو صفر کی رش صفر !

برانکو صفر کی رش صفر !

سیب موز: برانکو صفر کی رش صفر ! سیب موز برانکو صفر کی رش صفر !شماره خبر : 134727

بازی ایران و آرژانتین در جام جهانی و همچنین نفت تهران و پرسپولیس در فصل گذشته را وقتی با داربی به پایان رسیده

ایرج طالع

بازی ایران و آرژانتین در جام جهانی و همچنین نفت تهران و پرسپولیس در فصل گذشته را وقتی با داربی به پایان رسیده قرار می دهیم تفکرات کی رش در ساختار دفاعی هر سه تیم ایران ،نفت،و استقلال قابل مشاهده است . حتی بعد از بازی نفت وپرسپولیس هم منصوریان از کی رش تشکر کرده بود . داربی به بن بست خورده بود استقلال توان برد نداشت اما بخوبی در این بازی از نظم در ساختار دفاعی برخوردار بود .نمیتوان یکهفته ای یک تیم را از نظر ساختار دفاعی به حد برتر رساند مگر اینکه دکترین قوی پشت پرده حضور داشته باشد تا یک کادر را بخوبی توجیه کند . برانکو آچمز شده بود او غافلگیر شد و فکر نمی کرد با این خط دفاع کاتناچیو برخورد کند . در روزی که برخی بازیکنان بی کیفیت پرسپولیس هم از معدود روزنه های ایجاد شده استفاده نکردند باید نوشت برانکو صفر کی رش صفر !