جایگاه پرسپولیسی در طبقه دوم پر شد

سیب موز در حاشیه دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس.

جایگاه پرسپولیسی  در طبقه دوم پر شد

سیب موز: جایگاه پرسپولیسی در طبقه دوم پر شد