آزادی بیمارستان دولتی منبج سوریه و هلاکت 23 داعشی

آزادی بیمارستان دولتی منبج سوریه و هلاکت 23 داعشی

سیب موز: آزادی بیمارستان دولتی منبج سوریه و هلاکت 23 داعشی

آزادی بیمارستان دولتی منبج سوریه و هلاکت 23 داعشی 2

سیب موز به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثر آنها کرد هستند در ادامه پیشروی های خود در شهر منبج، از عصر روز گذشته، عملیات جدیدی را در حومه شرقی میدان "الشریعة" واقع در غرب شهر آغاز کردند و موفق شدند خود را به خیابان "الربطة" برسانند.

نیروهای دموکرات پس از پاکسازی خیابان الربطة خود را به محوطه غرب بیمارستان دولتی این شهررساندند و توانستند 23 نفر از تروریستهای داعش را در حومه بیمارستان را به هلاکت برسانند.

به گزارش سیب موز

نیروهای کرد سرانجام نیمه شب گذشته موفق شدند، بعد از درگیری چند ساعته بر بیمارستان دولتی منبج مسلط شوند و بعد از آن اقدام به پاکسازی مناطق اطراف بیمارستان جهت امن کردن مواضع خود در آن منطقه کردند.

با پاکسازی بیمارستان دولتی می توان گفت که مناطق غربی شهر پاکسازی شده است و نیروهای کرد از محور غربی خود را به چند صدمتری مرکز شهر رسانده اند.

با آزادسازی صورت گرفته در طی دو روز گذشته در غرب شهر نزدیک به 4 کیلومتر مربع پاکسازی شده است.

در محور جنوب غربی نیز نیروهای کرد، مجددا عملیاتی را در منطقه "الحزاونة" آغاز کردند و توانستند خود را به مرکز شهر نزدیک کنند؛تنها 10 درصد از این شهر تحت اشغال داعش است.

آزادی بیمارستان دولتی منبج سوریه و هلاکت 23 داعشی 3