راهپیمایی مسالمت آمیز مردم نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی

راهپیمایی مسالمت آمیز مردم نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی

سیب موز: راهپیمایی مسالمت آمیز مردم نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی

راهپیمایی مسالمت آمیز مردم نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی 2

سیب موز به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، جماعت "ابوالفضل العباس" جمعه در استان گمب نیجریه، با برگزاری راهپیمایی خواستار آزادی "شیخ ابراهیم زاکزاکی" رهبر شیعیان این کشور و همسر ایشان "ملامه زینت الدین ابراهیم" شدند.

این تظاهرات اعتراض آمیز از "بولاری" آغاز شد و از مسیر مجلس دولتی گمب گذشت و در بازار مرکزی گمب به پایان رسید.

به گزارش سیب موز

شرکت کنندگان در این راهپیمایی پلاکاردها و پوسترهایی در دست داشتند و با شعارهایی کوبنده خواستار آزادی شیخ زاکزاکی و صدها نفر از پیروان ایشان در زندان های نیجریه شدند.

"نه به استبداد"، "شیخ زاکزاکی باید آزاد شود" و "مرگ بر اسرائیل" از شعارهای مردم نیجریه در این تظاهرات مسالمت آمیز بود.

شیخ ابراهیم زاکزاکی پس از حمله وحشیانه ارتش نیجریه و کشتار شیعیان این کشور در زاریا از 12-14 دسامبر سال گذشته تاکنون به همراه نزدیک به 200 نفر از اعضای جنبش اسلامی نیجریه در زندان به سر می برند که در این جنایت هولناک نزدیک به 1 هزار نفر از شیعیان نیجریه به شهادت رسیدند.

راهپیمایی مسالمت آمیز مردم نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی 3