انتشار کتاب مصباح الهدایه امام خمینی به زبان ایتالیایی

انتشار کتاب مصباح الهدایه امام خمینی به زبان ایتالیایی

سیب موز: انتشار کتاب مصباح الهدایه امام خمینی به زبان ایتالیایی سیب موز ترجمه ایتالیایی کتاب «مصباح الهدایه علی الخلافة و الولایه» از  آثار حضرت امام خمینی (ره) با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در رم چاپ و منتشر شد.

ترجمه ایتالیایی و بازبینی این کتاب با تأئید بنیاد حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) از طرف  Roberto Ruhullah Acardi و Giuseppe Mahdi Aiello صورت گرفته و در قالب 112 صفحه در انتشارات عرفان رم در سال 2016 میلادی به چاپ رسیده است.

انتشار کتاب مصباح الهدایه امام خمینی به زبان ایتالیایی 2