90/ همه تصمیم های سخت برانکو و منصوریان...

90/ همه تصمیم های سخت برانکو و منصوریان...

سیب موز: 90/ همه تصمیم های سخت برانکو و منصوریان... سیب موز 90/ همه تصمیم های سخت برانکو و منصوریان...شماره خبر : 134711

تا یک ساعت قبل از بازی هم هر دو مربی مدام می خواهند از آخرین انتخاب های حریف باخبر باشند و آخرین ریسک ها و انتخاب های اصولی را بدانند اما نکته مهم اینجاست که در این داربی حتی خود مربیان هم دقیقا نمی دانند که چه انتخاب هایی بهتر است و میان احساس و اصول گیر کرده اند

به گزارش سیب موز محمد سررشته داری

تا یک ساعت قبل از بازی هم هر دو مربی مدام می خواهند از آخرین انتخاب های حریف باخبر باشند و آخرین ریسک ها و انتخاب های اصولی را بدانند اما نکته مهم اینجاست که در این داربی حتی خود مربیان هم دقیقا نمی دانند که چه انتخاب هایی بهتر است و میان احساس و اصول گیر کرده اند.

به پرسپولیس و برانکو نگاه کنید، برانکو بین آرام طبع و ربیع خواه گیر کرده است او هم می داند سمت چپ تیمش بسیار شکننده است و سمت راست استقلال بسیار قدرتمند. در واقع خسرو حیدری را که بتواند فلج کند استقلال را عملا از کار انداخته اما نه آرام طبع و نه ربیع خواه گزینه های مطمئنی برای کنترل خسرو حیدری نیستند.

رامین رضائیان و ماهینی

این دردسر را برانکو در سمت راست هم دارد او هم رامین رضائیان ملی پوش را دارد و هم ماهینی هماهنگ و آماده را! اما برانکو راه های دیگری را هم مد نظر قرار داده است. شاید او ماهینی را به سمت چپ بفرستد و رضائیان را در سمت راست بازی بگیرد. یعنی گزینه دفاعی ترش را بگذارد جلوی خسرو  و او را فلج کند.

امیری

تکلیف امیری خیلی واضح و روشن نیست او اگر آماده بشود فیکس است و اگر نشود ... برانکو خط حمله اش را جور دیگری به میدان می فرستد و طارمی وظایف دیگری خواهد داشت.

مگویان و یعقوب کریمی

منصوریان از مگویان راضی است اما این بازیکن کند است و فرشاد احمد زاده و رضائیان و یا ماهینی سریع هستند. همین ضعف و همین قوت برای منصوریان تردید هایی ایجاد کرده است. شاید یعقوب کریمی سریع بتواند در این سمت جلوی رامین رضائیان یا فرشاد احمد زاده را بگیرد. شاید منصوریان برای این بازی این طرح را برای فل کردن حریف داشته باشد.

پادوانی یا حسینی؟

استقلال در قلب دفاع کلا ایراد دارد و ضعیف است، به طور کلی زیاد خوب نبوده و در همه بازی ها گل خورده و در 5 بازی شش گل هم خورده است.

به همین دلیل برخی می گویند منصوریان بزرگ ترین ریسک زندگی اش را انجام می دهد و پادوانی را حتی بدون یک بازی به میدان می فرستد. این البته منطقی نیست ولی این را هم بگوییم که بازی با مدافعانی که 6 گل تا کنون خورده اند هم منطقی نیست. این یعنی آنکه اگر دیدید پادوانی بدون بازی فیکس در  داربی است با چشم های وحشت زده و متعجب به بازی خیره نشوید که این دیگر چه تصمیمی بوده است، چون این مدافعان آب را از سر منصوریان گذرانده اند.

فرشید اسماعیلی و بختیار رحمانی

با توجه به اعتراضی که توسط مردم به منصوریان شد فرشید اسماعیلی احتمالا فیکس است اما محسن کریمی هم عالی بازی کرده و تجربه بیشتری هم دارد. جابر انصاری هم که قاعدتا فیکس است و در سمت راست هم خسرو حیدری است، به این ترتیب بختیار رحمانی می ماند روی دست منصوریان. هم او و هم محسن کریمی  و منصوریان باید در این مورد تصمیم بگیرند.

اینها تصمیم های سخت منصوریان و برانکو برای داربی هستند که  باید دید در نهایت آنها چه تصمیم هایی می گیرند؟