واکنش وزارت امور خارجه به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا

واکنش وزارت امور خارجه به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا

سیب موز: واکنش وزارت امور خارجه به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا

واکنش وزارت امور خارجه به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا 2

سیب موز به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،"بهرام قاسمی" در واکنش به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا  برای جلوگیری از فروش هواپیماهای بویینگ به ایران گفت:دولت آمریکا موظف است هرچه با برجام مغایرت داشته باشد را رفع کند.

وی تأکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران عمل به تعهدات طرف مقابل اهمیت دارد و ما به مسائل داخلی آمریکا کاری نداریم و دولت ایالات متحده را مسؤول اجرای تعهدات آن کشور می دانیم.

به گزارش سیب موز

قاسمی گفت: اینکه چگونه آنها موانع داخلی شان را مرتفع کنند مشکل دولت آمریکاست؛ حساسیت ها و گرو کشی های جناح های داخلی در آمریکا آنهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قابل درک است؛ اما بی شک زیان جبران  ناپذیر  این اختلافات داخلی  و کارشکنی ها  و  بد عهدی ها نصیب خودشان خواهد شد.

واکنش وزارت امور خارجه به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا 3