جمهوری اسلامی ایران شهرک سازی صهیونیست ها را محکوم کرد

جمهوری اسلامی ایران شهرک سازی صهیونیست ها را محکوم کرد

سیب موز: جمهوری اسلامی ایران شهرک سازی صهیونیست ها را محکوم کرد

جمهوری اسلامی ایران شهرک سازی صهیونیست ها را محکوم کرد 2

سیب موز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شهرک سازی صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی فلسطین، خواستار توقف آن شد.

به گزارش تنا بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به تصمیم جدید رژیم صهیونیستی درباره ساخت 800 واحد مسکونی در مناطق اشغالی فلسطین، این اقدام را مغایر موازین حقوقی، قواعد بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل توصیف کرد.

به گزارش سیب موز

وی افزود: ادامه این اقدامات به سخره گرفتن مقررات و معاهدات بین المللی توسط اشغالگران صهیونیست است و باید هر چه سریع تر متوقف شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد:بار دیگر وجدان های آگاه و نهادها و سازمان های بین المللی را برای کاستن درد و رنج فلسطینیان مظلوم و تحت اشغال فرا می خوانیم.

جمهوری اسلامی ایران شهرک سازی صهیونیست ها را محکوم کرد 3