تحریم نماز جمعه در بحرین برای چهارمین هفته

تحریم نماز جمعه در بحرین برای چهارمین هفته

سیب موز: تحریم نماز جمعه در بحرین برای چهارمین هفته

تحریم نماز جمعه در بحرین برای چهارمین هفته 2

سیب موز امامان جماعت و جمعه بحرین اعلام کردند در اعتراض به اقدامات دولت این کشور علیه شیعیان برای چهارمین هفته پیاپی نماز جمعه را برگزار نخواهند کرد.

به گزارش شبکه اللولوه بحرین، در بیانیه علمای بحرین آمده است:امامان جماعت و جمعه اعلام می کنند برای چهارمین هفته متوالی نمازهای جمعه و جماعت در شب جمعه، ظهر و عصرش را برگزار نمی کنند.

علت این اقدام، هدف قرار داده شدن طایفه با کرامت شیعه و منع آن از برگزاری بزرگترین نماز جمعه اعلام شده است.

به گزارش سیب موز

علمای بحرین سپس از مردم خواسته اند شنبه در اعتراض به ستم ها علیه شیعیان در مقابل مسجد تجمع کنند.

از جمله اقدامات اخیر دولت بحرین علیه معارضان می توان به سلب تابعیت آیت الله «عیسی احمد قاسم» رهبر شیعیان و نیز افزایش مدت حبس شیخ «علی سلمان» به 9 سال شد.

تحریم نماز جمعه در بحرین برای چهارمین هفته 3