دلواپسی برانکو در دربی 83

دلواپسی برانکو در دربی 83

سیب موز: دلواپسی برانکو در دربی 83

سیب موز به گزارش سیب موز به گزارش گروه ورزشی آنا؛ یکی از دلواپسی های اصلی برانکو برای بازی فردا مقابل استقلال، مهار خسرو حیدری است که این روزها همه حملات آبی ها توسط او پایه ریزی میشود. برانکو از بیتجربگی دفاع چپش یعنی محسن ربیع خواه هراس دارد و به همین دلیل از امید عالیشاه و حتی کمال کامیابی نیا خواسته هنگامی که حیدری صاحب توپ است، به کمک ربیع خواه بشتابند.

او البته یک گزینه دیگر هم دارد و می تواند محمد انصاری را به دفاع چپ بازگرداند و فکری به حال زوج سیدجلال در مرکز خط دفاعی اش کند.

به هر حال آنچه بیش از هر چیز سرمربی سرخ ها را نگران کرده، آمادگی و تأثیرگذاری خسرو و کم تجربگی ربیع خواه است.