سخنرانی اسد در پارلمان جدید

سخنرانی اسد در پارلمان جدید

سیب موز: سخنرانی اسد در پارلمان جدید

سخنرانی اسد در پارلمان جدید 2

سیب موز

بشار اسد در آغاز سخنرانی خود در جمع نمایندگان مجلس جدید این کشور آغاز ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد سوریه رمضان سال آینده ثبات خود را بازیابد.

سخنرانی اسد در پارلمان جدید 3 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 4 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 5 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 6 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 7 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 8 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 9 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 10 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 11 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 12 سخنرانی اسد در پارلمان جدید 13