اقدام دبیرکل سازمان ملل درحذف نام عربستان از فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر فاجعه ای آشکار است

اقدام دبیرکل سازمان ملل درحذف نام عربستان از فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر فاجعه ای

سیب موز: اقدام دبیرکل سازمان ملل درحذف نام عربستان از فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر فاجعه ای آشکار است

اقدام دبیرکل سازمان ملل درحذف نام عربستان از فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر فاجعه ای 2

سیب موز رئیس کمیسون حقوق بشر اسلامی اقدام سازمان ملل متحد درحذف نام عربستان از فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر را فاجعه ای آشکارخواند.

مسعود شجره گفت: این اقدام دبیرکل سازمان ملل نشان داد هرکس پول و قدرت دارد مجاز به انجام هرعمل غیرانسانی است.

به گزارش سیب موز

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما در لندن گفت : اگر چه سازمان ملل پیش تر نیز با مواضع و رفتارهای خود نشان داد تحت تاثیر قدرت استکباری امریکاست اما اکنون نشان داد با پول و ثروت هم می توان برای اجرای قانون جنگل از سازمان ملل کمک گرفت .

وی افزود : اقدام بانکی مون و سازمان ملل در چشم پوشی از جنایات رژیم سعودی به ویژه در یمن و حذف نام این رژیم از فهرست ناقضان حقوق بشر ثابت کرد قانون جنگل جایگزین قوانین  بین الملل شده است و این سازمان فقط در خدمت صاحبان زر و زور است .

رئیس کمیسون حقوق بشر اسلامی گفت : زمانی که جهان دوقطبی بود بسیاری تصور می کردند با گذر از دوران دوقطبی سازمان ملل متحد به معنی واقعی به وظایف و رسالت خود عمل خواهد کرد  و جلوی ظلم را خواهد گرفت  اما پس از آن نیز نه تنها عملکرد سازمان ملل در دفاع از حقوق مردم جهان و مظلومان بهتر نشد بلکه شاهد بدتر شدن آن هستیم .

وی با بیان اینکه اکنون سازمان ملل به بازار تره بار شبیه شده که هر کس پول بدهد می تواند کل بازار را از آن خود کند هر چند به قیمت پایمال کردن خون مظلومترین کودکان جهان در یمن باشد .

مسعود شجره با بیان اینکه اکنون ناکارآمدی و آلت دست بودن سازمان ملل بیش از گذشته بر همگان آشکار شده است گفت : تنها راه رهایی از این بی عدالتی جهانی ، براه افتادن حرکتهای مردمی است و در این راه نهادهای تاثیر گذار باید به مردم آگاهی بدهند .

وی افزود : رژیمهایی همچون عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی تلاش می کنند بیش از پیش بر ارکان سازمان ملل و نهادهای بین المللی مسلط شوند و با این روند هیچ امیدی برای احقاق حقوق مظلومان و ایستادگی در برابر ظالمان از ناحیه این سازمان نیست .

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در عین حال رژیم های سعودی و صهیونیستی را دچار مشکلات فراوان دانست وگفت : این رژیمها از درون در حال تخریب هستند و به همین علت است که به چنین اعمال و رفتار پست و کثیفی دست می زنند .

وی افزود : این گونه اقدامات عربستان و رژیم صهیونیستی ازآغاز  فروپاشی آنها حکایت دارد .

اقدام دبیرکل سازمان ملل درحذف نام عربستان از فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر فاجعه ای 3