خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران

سیب موز : none">

دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در روستاهای محروم چالدران همگام با سایر دانشجویان جهادگر که در عرصه های مختلف مشغول فعالیت هستند به ارائه خدوات مختلف پزشکی و بهداشتی برای اهالی می پردازند.

سیب موز: خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران

به گزارش سیب موز به گزارش اروم نیوز به نقل از نسل برهان؛ دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در روستاهای محروم چالدران همگام با سایر دانشجویان جهادگر که در عرصه های مختلف مشغول فعالیت هستند به ارائه خدوات مختلف پزشکی و بهداشتی برای اهالی می پردازند.

خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 2 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 3 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 4 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 5 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 6 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 7 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 8 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 9 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 10 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 11 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 12 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 13 خدمات بهداشتی و پزشکی دانشجویان جهادگر در چالدران 14

انتهای پیام/