رهبر انقلاب: مگر بنا نبود تحریم ها یکباره برداشته شود؟/پس از 6 ماه تاثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می شود؟

سیب موز : none">

هزاران نفر از اقشار مختلف مردم چند استان کشور، صبح امروز با حضور در حسینیه ی امام خمینی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

سیب موز: رهبر انقلاب: مگر بنا نبود تحریم ها یکباره برداشته شود؟/پس از 6 ماه تاثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می شود؟

رهبر انقلاب: مگر بنا نبود تحریم ها یکباره برداشته شود؟/پس از 6 ماه تاثیر ملموسی رهبر انقلاب: مگر بنا نبود تحریم ها یکباره برداشته شود؟/پس از 6 ماه تاثیر ملموسی 2 رهبر انقلاب: مگر بنا نبود تحریم ها یکباره برداشته شود؟/پس از 6 ماه تاثیر ملموسی 3