مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی

سیب موز : none">

همزمان با ایام شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفرصادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری در حسینیه شیخ نوایی خوی برگزار شد.

سیب موز: مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی

به گزارش سیب موز به گزارش اروم نیوز به نقل از آذرنگاه، به همین مناسبت مراسم یادواره شهدای روحانیت و مجلس گرامیداشت آیت ا... قبله ای نیز با حضور پرشور مردم ولایت مدار شهر دارالمؤمنین خوی در حسینیه شیخ نوایی این شهرستان برگزار شد.

مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 2 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 3 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 4 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 5 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 6 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 7 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 8 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 9 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 10 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 11 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 12 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 13 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 14 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 15 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 16 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 17 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 18 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 19 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 20 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 21 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 22 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 23 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 24 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 25 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 26 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 27 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 28 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 29 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 30 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 31 مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در خوی 32

انتهای پیام/