خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه

سیب موز : none">

مراسم خاکسپاری و تدفین دو شهید گمنام در حسینیه اعظم عاشقان ثارالله ارومیه با حضور پرشور مسئولان و مردم ولایتمدار این شهرستان برگزار شد.

سیب موز: خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه

خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 2 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 3 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 4 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 5 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 6 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 7 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 8 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 9 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 10 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 11 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 12 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 13 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 14 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 15 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 16 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 17 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 18 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 19 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 20 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 21 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 22 خاکسپاری باشکوه دو شهید گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله ارومیه 23

انتهای پیام