مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد

سیب موز : none">

همزمان با سراسر کشور مردم پلدشت در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) مراسم عزاداری و سینه زنی برپا کردند.

سیب موز: مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد

به گزارش سیب موز به گزارش اروم نیوز به نقل از آراز سسی، مردم پلدشت در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)  با برپایی دستجات عزاداری و اجرای سینه زنی بار دیگر عشق و ارادات خود را به رییس مذهب جعفری ابراز کردند.

مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 2 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 3 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 4 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 5 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 6 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 7 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 8 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 9 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 10 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 11 مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در پلدشت برگزار شد 12

انتهای پیام/