اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر

سیب موز : none">

دانشجویان بسیجی دانشگاه سما خوی در روستای شوریک خوی مشغول احداث مسجد برای اهالی این روستا هستند، برگزاری حلقات معرفتی و فعالیت های فرهنگی از دیگر عرصه های تلاش این دانشجویان جهادگر است.

سیب موز: اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر

به گزارش سیب موز به گزارش اروم نیوز به نقل از نسل برهان؛ دانشجویان بسیجی دانشگاه سما خوی در روستای شوریک خوی مشغول احداث مسجد برای اهالی هستند، برگزاری حلقات معرفتی و فعالیت های فرهنگی از دیگر عرصه های تلاش این دانشجویان جهادگر است.

شایان ذکر است چند مدت قبل 24 نفر از اهالی این روستا در اثر انفجار کپسول گاز دچار سوختگی شدند که 12 نفر از آن ها به دلیل شدت سوختگی و نبود حداقل امکانات در بیمارستان های فرسوده شهرستان خوی و همچنین فقدان بیمارستان تخصصی سوختگی در آذربایجان غربی فوت کردند.

اقدام هوشمندانه و خداپسندانه این دانشجویان در حالی که اهالی این روستا دچار شوک روحی شدیدی شده اند می تواند روحیه و انگیزه مناسبی برای آن ها ایجاد کند.

اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 2 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 3 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 4 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 5 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 6 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 7 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 8 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 9 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 10 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 11 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 12 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 13 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 14 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 15 اردوی جهادی دانشجویان در روستای شوریک خوی + تصاویر 16

انتهای پیام/