وداع با شهدای گمنام(2)

سیب موز : none">

مردم ارومیه در مصلی امام خمینی (ره) این شهر با شهدای گمنام وداع کردند.

سیب موز: وداع با شهدای گمنام(2)

وداع با شهدای گمنام(2) وداع با شهدای گمنام(2) 2 وداع با شهدای گمنام(2) 3 وداع با شهدای گمنام(2) 4 وداع با شهدای گمنام(2) 5 وداع با شهدای گمنام(2) 6 وداع با شهدای گمنام(2) 7 وداع با شهدای گمنام(2) 8 وداع با شهدای گمنام(2) 9 وداع با شهدای گمنام(2) 10 وداع با شهدای گمنام(2) 11 وداع با شهدای گمنام(2) 12 وداع با شهدای گمنام(2) 13 وداع با شهدای گمنام(2) 14 وداع با شهدای گمنام(2) 15 وداع با شهدای گمنام(2) 16

انتهای پیام/