شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد

سیب موز : none">

شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت تسلیت باد.

سیب موز: شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد

به گزارش سیب موز

شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد