مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد

سیب موز : none">

همزمان با آیین عبادی سیاسی نماز جمعه ارومیه مراسم وداع با پیکر مطهر چهار لاله گمنام در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد.

سیب موز: مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد

مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 2 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 3 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 4 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 5 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 6 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 7 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 8 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 9 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 10 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 11 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 12 مراسم وداع با شهدای گمنام در ارومیه برگزار شد 13