مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت

سیب موز : none">

سالانه بسیاری از کشاورزان آذربایجان غربی اقدام به کشت و برداشت آفتابگردان می کنند و پلدشت نیز یکی از شهرهایی است که آمار تولید تخمه آفتابگردانش بالا است.

سیب موز: مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت

به گزارش اروم نیوز به نقل از آراز سسی، سالانه بسیاری از کشاورزان آذربایجان غربی اقدام به کشت و برداشت آفتابگردان می کنند و پلدشت نیز یکی از شهرهایی است که آمار تولید تخمه آفتابگردانش بالا است.

مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت 2 مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت 3 مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت 4 مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت 5 مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت 6 مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت 7 مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت 8 مزرعه گل های آفتابگردان در پلدشت 9

به گزارش سیب موز انتهای پیام/