همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر

سیب موز : none">

به مناسبت هفته حجاب و عفاف همایشی تحت عنوان تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در سالن اداره برق ارومیه برگزارشد.

سیب موز: همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر

به گزارش سیب موز به گزارش اروم نیوز به نقل از تیار؛

همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 2 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 3 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 4 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 5 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 6 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 7 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 8 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 9 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 10 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 11 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 12 همایش تجلیل از فعالان عرصه حجاب و عفاف در ارومیه برگزار شد+تصاویر 13

انتهای پیام/