نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت

سیب موز : none">

گزارش تصویری از مراسم استقبال مردمی از آوات رشیدی نام آور سردشتی و رکوردار تکچرخ جهان که با دوربین بُلفَت به تصویر کشیده شده است.

سیب موز: نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت

به گزارش اروم نیوز به نقل از بُلفَت،  آوات رشیدی رکوردار تکچرخ جهان در میان جمع کثیری از شهروندان وارد سردشت شد.

به گزارش سیب موز وی روزگذشته در سالن دو و میدانی صمد ایپکچی زنجان و با حضور نماینده گینس ایران به منظور ثبت این رویداد مهم و فخرآفرین حضور یافت و با طی کردن مسافت 45 کیلومتر و 220 متر در زمان سه ساعت و 15 دقیقه و 54 ثانیه گوی سبقت را از رکوردار جهان که در دست یک آمریکایی بود ربود.

رکورد جهانی کورت اوسبرن آمریکایی در دوچرخه سواری تک چرخ مسافت 45 کیلومتر با زمان 10 ساعت و 40 دقیقه بوده است.

از جمله حاشیه های این رکورد زنی نام بردن از آوات رشیدی به عنوان ورزشکار زنجانی از سوی تعدادی از خبرگزاری های داخلی بود که با واکنش شهروندان سردشتی در شبکه های اجتماعی و محافل عمومی روبه رو شد.

در این میان هر فرد به نوبه ی خود احساس شکست می کرد چون معتقد بودند که بایستی آوات از سوی مردم شهرستان مورد حمایت های مادی و معنوی قرار می گرفت و این رکورد هم حداقل در استان آذربایجان غربی با آسان کاری مسئولان ثبت می شد.

با تمام این اوصاف، اما امروز همه ی اقشار سردشت در هر سلیقه و صنفی برای استقبال از این نام آور در سه راهی بزیله گردهم آمدند و تا ورودی شهر وی را همراهی کردند.

هر یک با در دست داشتن نوشتارهایی این ثبت ارزشمند را به جامعه سردشت تبریک می گفتند.

ولی هنوز هم دیر نیست این مسئولان محلی و استانی و این آوات رشیدی رکورددار تک چرخ جهان...

نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 2 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 3 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 4 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 5 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 6 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 7 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 8 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 9 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 10 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 11 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 12 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 13 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 14 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 15 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 16 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 17 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 18 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 19 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 20 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 21 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 22 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 23 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 24 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 25 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 26 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 27 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 28 نگاه مهربان مادر / گزارشی از ورود آوات رشیدی به سردشت 29

انتهای پیام/