فال عشق

.btf

{

background-color: rgb(204, 0, 0) !important;

color: rgb(255, 255, 255);

padding: 7px 20px !important;

}

.btnf:hover {

background-color: #f0f !important;

}

.btnf:hover

{

background-color:#f0f;

}

فال عشق

فال عشق

(به دلیل عمومی تر بودن این ابزار ، برخی از پاسخ های

فال عشق به صورت طنز نیز بیان شده است، انشاالله که باعث ناراحتی

هموطنان خیلی جدی ما نشود)

فال عشق 2

اگر عاشق شخص خاصی

هستید

می

خواهید میزان عشق او

را دریابید

دست چپ خود را روی قلبتان گذاشته

سپس با بردن نام آن

شخص

و تمرکز کامل کلیک نمایید

دریافت کد فال

عشـق