از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ!

سیب موز تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز 24 شهریور به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد. به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز چهارشنبه 24 شهریور به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ!

سیب موز: از شطرنج منصوریان

از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ! 2 از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ! 3 از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ! 4 از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ! 5 از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ! 6 از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ! 7 از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ! 8 از شطرنج منصوریان - برانکو تا نیزه طلایی خالوندی در قلب تاریخ! 9