حضور نویسندگان در فضای مجازی

حضور نویسندگان در فضای مجازی

سیب موز: حضور نویسندگان در فضای مجازی

سیب موز این داستان نویس درباره تأثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر اهل قلم اظهار کرد: من شخصا خیلی با فضای مجازی ارتباط ندارم. از آن تأثیر نگرفته ام و تأثیرش را هم بر نزدیکانم دقیق نسنجیده ام. اما هیچ گاه ندیده م اطرافیان من دنبال چنین امری باشند.برخی معتقدند نویسندگان می توانند پیشقراولان فکری جامعه باشند اما با ورود شبکه های اجتماعی این روند از بین رفته یعنی به جای تأثیر نویسندگان بر جامعه، این مخاطب است که از طریق شبکه های اجتماعی بر نویسنده تأثیر می گذارد. قیصری در واکنش به این دیدگاه اظهار کرد: البته برخی نویسندگان علاقه وافری به لایک و فالوئر دارند اما بسیاری از نویسندگان در فضای مجازی شرکت نمی کنند و برای حضور در این فضا ابا دارند. برخی هم با نام مستعار به این شبکه ها می آیند. در مقابل، کسانی با یک یا دو کتاب کانال شخصی تلگرام می زنند. خیلی از نویسندگان و شاعران کانال دارند. البته همین که زمانش را دارند خوب است و می توانند از این فضا برای تبلیغ آثارشان استفاده کنند. البته من گمان می کنم  تبلیغ کار ناشر است که کتاب را از طریق فضای مجازی معرفی کند. به گزارش سیب موز او با بیان این که نسل جدید بیش تر با فضای مجازی کنار آمده است، متذکر شد: این نسل بهتر از فضای مجازی استفاده می کند. البته نسل قدیم که بیش تر کار کرده خیلی در این فضا وارد نمی شود اما در کل امیدوارم نویسندگانی که در این شبکه های مجازی فعال اند احتیاط شان را بیش تر کنند.قیصری درباره تأثیر اهل قلم بر جامعه نیز بیان کرد: تأثیر بر جامعه توسط نویسندگان را می توان تأثیر ثانویه نوشتن دانست. آدم می نویسد که لذت ببرد، کتاب می خواند و فیلم می بیند که لذت ببرد. من فیلم نمی بینم که چیزی یاد بگیرم یا تغییر کنم پس تأثیری که نویسنده از طریق آثارش بر جامعه می گذارد تأثیر ثانویه نوشتن است. این نویسنده سپس درباره جدیدترین اثر در دست انتشارش گفت: مجموعه داستان «جشن همگانی» به تازگی مجوزهای لازم را گرفته است و امیدوارم به زودی منتشر شود. کار انتشار این اثر را نشر افق انجام می دهد و حدودا بعد از تابستان منتشر خواهد شد. داستان های این مجموعه فضای اجتماعی دارند و مسائل اجتماعی را بیان می کنند.پیش تر از مجید قیصری کتاب هایی از جمله «نگهبان تاریکی»، «شماس شامی»، «سه کاهن» و «سه دختر گل فروش» منتشر شده است.