پرسپولیس در آستانه یک رکورد تاریخی

پرسپولیس در آستانه یک رکورد تاریخی

سیب موز: پرسپولیس در آستانه یک رکورد تاریخی سیب موز در تاریخ بازی های استقلال وپرسپولیس بارها وبارها اتفاق افتاده است که تیمی مدت ها برابر دیگری بی شکست بماند . به گزارش بولتن نیوز, بی شکستی استقلال در سال های 68 تا 75 مهم ترین دوره در سال های پیشین بوده است؛ البته یک بار هم پرسپولیس 7 سال به استقلال نباخت و یک بار هم استقلال 9 سال در دربی بی شکست بود. این ادوار، برتری قاطعی را برای 2 تیم ثبت نکرده است.پرسپولیس از روز 17 آذرماه سال 90 تابه حال به استقلال نباخته است و در این مدت یک بار 3-2، 4-2، 2-1 و 1-0 برابر استقلال برنده شده و بازی ها 4 بار 0-0 تمام شده است.این دوره بی شکستی برای پرسپولیس دوره قاطعی بوده است. نگاهی به ادواری خواهیم داشت که یک تیم برابر دیگری به شکلی قاطع برنده بوده است.به این ترتیب اگر پرسپولیس در بازی این هفته بی شکست بماند با 10 بازی بالاترین مدت زمان بی شکستی را در تاریخ دربی از حیث تعداد بازی دارد. 1-استقلال 3 برد و4 تساوی از فروردین 47 تا بهمن 502-استقلال 2 برد و3 مساوی از 18 آذر 56 تا 25 خرداد 653-پرسپولیس 2 برد و5 مساوی از 15 مهر 62 تا 4 خرداد 694-استقلال با 4 برد و5 مساوی از 17 آذر 68 تا 27 مهرماه 755-پرسپولیس با 5 برد و4 مساوی از 6 مرداد 74 تا 5 اسفند 796-استقلال با 3 برد و 3 مساوی از 23 خرداد 82 تا 12 آبان 857- پرسپولیس با 2 برد و7 مساوی از 14 آبان 84 تا23 مهرماه 898-استقلال با 4 برد وی مساوی از 14 بهمن 88 تا 13 بهمن 909-پرسپولیس با 5 برد و4 مساوی از 18 آذر 90 تا امروز